Lịch sử của bút bi

Bài viết này dành cho những người muốn tìm hiểu một cách ngắn gọn về lịch sử ra đời của một trong những phát minh có tầm ảnh hưởng nhất đến cuộc sống hiện đại.

Tin tức mới